Одлуке 2016

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 14-РА-49-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-РА-48-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-РО-47-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-РО-46-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-РО-45-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PA-44-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 18-УС-40-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 21-УС-42-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-PA-43-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-PA-41-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PA-36-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-УС-39-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 14-PO-38-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-РО-37-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 20-УС-35-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РА-32-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-РА-34-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-РО-33-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-PA-29-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-27-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PO-28-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-PA-31-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 19-US-30-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-PA-26-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-25-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-US-18-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-PO-24-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-PO-23-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-PO-22-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-PO-15-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-US-13-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-US-17-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-US-16-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PO-14-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-US-9-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-US-11-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-US-8-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-US-10-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-US-12-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-PO-7-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-US-6-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 14-US-5-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-PO-4-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-PO-3-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-PA-2-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-US-1-16

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-31/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-31/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-33/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-PO-32/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-30/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-29/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-PA-28/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-27/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PA-26/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-US-25/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-УС-25/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-PA-23/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-УС-22/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-УС-21/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-PA-20/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-УС-19/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PO-18/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-УС-17/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-УС-16/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-УС-15/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-УС-14/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-УС-12/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-УС-13/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РО-11/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-УС-6/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-УС-7/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-РО-8/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РО-9/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РО-4/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-УС-2/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-РО-3/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-УС-5/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-УС-1/15