Одлуке 2015

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-31/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-31/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-33/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-PO-32/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-30/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-29/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-PA-28/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-27/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PA-26/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-US-25/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-УС-25/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-PA-23/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-УС-22/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-УС-21/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-PA-20/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-УС-19/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PO-18/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-УС-17/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-УС-16/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-УС-15/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-УС-14/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-УС-12/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-УС-13/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РО-11/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-УС-6/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-УС-7/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-РО-8/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РО-9/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РО-4/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-УС-2/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-РО-3/1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-УС-5/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-УС-1/1